15. okt. 2020

5 gode råd til en lønforhandling

Det er en idé regelmæssigt at overveje, om du bør bede om en lønforhandling. Navnlig, hvis du har fået nye kvalifikationer eller løser nye opgaver.

Faglig
Billede til nyheden 5 gode råd til en lønforhandling
Det bedste råd til en lønforhandling er, at du skal forberede dig godt.

Kan du bede om en lønforhandling? Ja, du kan altid bede om en forhandling, når der er behov for det. 

I det offentlige er der faste lønforhandlinger én gang om året, oftest sidst eller i begyndelsen af året. På det private arbejdsmarked er det ikke sat lige så meget i system. Du kan dog altid bede om en lønforhandling, hvis du for eksempel får nye opgaver.

"Overordnet vil jeg sige, at man bør bede om lønforhøjelse, når der er grund til det. Men man skal huske, at udover lønstigninger ifølge overenskomsten, så er dette ikke et krav eller en ret, man har," siger Dennis Mahnkopf, formand for Faglig Puls.

Lønforhandling for offentligt ansatte
Der er forskel på mulighederne for at få en lønforhandling i det offentlige og på det private arbejdsmarked, og om man er på overenskomst eller ikke på overenskomst. 

Offentligt ansatte er som hovedregel placeret i faste forløb og lønrammer, men der er en del af den offentlige lønsum, der kan forhandles om:
"Alle kan bede om en lønforhøjelse, hvis noget ændrer sig. Det kan være i form af et funktionstillæg, hvis man får flere opgaver, et kvalifikationstillæg, hvis man for eksempel efter et kursus har fået flere kompetencer, eller i form af et engangsvederlag, hvis man har løst en større enkeltstående opgave," siger Torben Vangsgaard, faglig sekretær i Serviceforbundet.

Forberedelse er vigtigt
"Det er vigtigt, at du forbereder dig godt. Spørg dig selv, om du har fået nogle nye kvalifikationer, og hvad du er blevet bedre til. Har du for eksempel været på kursus og fået nye kvalifikationer, så kan du gå til forhandlingen med et ønske om et kvalifikationstillæg, som er varigt. Det er funktionstillægget ikke; det får du kun, så længe du varetager funktionen," siger Dennis Mahnkopf. 

"I Faglig Puls er der for eksempel tandteknikere, som har taget kurser i betjening af nye maskiner, og det giver ofte et kvalifikationstillæg. Funktionstillæg kan man typisk fremsætte som et ønske, hvis man i en periode løser nogle særlige opgaver, for eksempel under Corona-epidemien," siger Dennis Mahnkopf.

Lønforhandling for privatsatte
"Hvis du ikke er på overenskomst på det private område, er lønudviklingen mere flydende, så det er en god idé at gøre det til en vane at holde lønforhandlinger med mellemrum. Hvis du er på overenskomst, er det som regel indskrevet i disse, hvornår der er lønstigninger, men nye arbejdsopgaver og kompetencer kan bane vejen for et tillæg," siger Torben Vangsgaard.

Også inden for det private skal man have fokus på nye arbejdsopgaver og kompetenceudvikling.

"Du skal overveje, hvad årsagen er til, at du bør have mere i løn. Er dine arbejdsopgaver lavet om? Stilles der flere krav, og har du taget et kursus? Du skal have samme fokus, som hvis du var offentligt ansat, men på det private område får du ikke tillæg eller vederlag. Det er selve lønnen, der stiger, hvis det lykkes for dig," siger Dennis Mahnkopf.

5 råd til lønforhandlingen

Forbered dig grundigt

 • Spørg dig selv, hvad du gerne vil og hvorfor.
 • Lav din research eller få hjælp til den. Find beviser på, at du måske har et lønefterslæb.
 • Lav en liste over, hvad du har lavet det seneste år.
 • Fokuser på det, der er ændret i forhold til din jobbeskrivelse.
 • Har du fået nye, faste arbejdsopgaver? Har du løst nogle ad hoc-opgaver? Har du fået mere ansvar? Har du fået flere kompetencer og måske efteruddannet dig?


Send dine ønsker på forhånd

 • Vær forberedt, og giv chefen mulighed for også at være det.


Brug argumenterne varsomt og fornuftigt

 • Hvis chefen ved, hvad du laver, har han eller hun ikke brug for 20 forskellige argumenter.
 • Hvis chefen savner argumenter, så beder din chef om dem. Hav et par gode argumenter klar, for eksempel nogle gode resultater og dit bidrag til virksomhedens strategi.


Spørg, hvad der skal til for at få mere i løn

 • Hvis du får nej, så spørg, hvad der skal til for at få en lønstigning. Skal du påtage dig andre opgaver? Opkvalificere dig med et kursus?
 • Kom gerne selv med forslag.


Forhandl også om andet end løn

 • Ambitiøse krav kan også indeholde andet end flere lønkroner. Det kan være kurser og efteruddannelse, færre timer til samme løn, personalegoder, fri bil og telefon, seniorordning med mere.

Relaterede nyheder