13. jan. 2021

Har du gæld til det offentlige, risikerer du at få mindre udbetalt i løn

Gældsstyrelsen kan tilbageholde løn, hvis du for eksempel har skattegæld. Det bedste er at få lavet en aftale, inden det kommer så vidt.

Skat
Billede til nyheden Har du gæld til det offentlige, risikerer du at få mindre udbetalt i løn
Det kan være chokerende at opleve, hvor meget lønnen er skrumpet, hvis Gældsstyrelsen for eksempel inddriver skyldig skat.

Det er nok sket for de fleste af os. Vi får en rykker fra en offentlig institution. Så er det bare om at få betalt, hvis man har glemt det.

Men har du ikke penge til at betale din gæld her og nu, er det en fordel for dig at få lavet en aftale om tilbagebetaling.

Du slipper nok ikke for at betale tilbage, men du kan måske få en bedre aftale, hvis du selv henvender dig. Hvis Gældsstyrelsen begynder at indeholde løn, som det kaldes, altså trække i din løn, så du får nemlig mindre udbetalt. For så er det Gældsstyrelsen, der fastsætter betingelserne.

Gældsstyrelsen fastsætter betingelserne

Hvis du skylder penge til for eksempel Skat, DSB, DR eller mangler at betale underholdsbidrag, kan Gældsstyrelsen inddrive din gæld. Når styrelsen beregner din betalingsevne, skal du kunne opretholde din tilværelse på et minimumsniveau, der svarer cirka til kontanthjælp. For mange mennesker vil det være en stor udfordring at skulle leve af en løn, der svarer til kontanthjælp.

Inden styrelsen begynder at indeholde løn, får du en advarsel. Du bliver varslet om, at indeholdelsen af løn sættes i gang. Du har 14 dage til enten at gøre indsigelse, eller betale gælden, eller bede om at få en ordning, så du kan betale gælden af. 

Hvis du ikke reagerer inden de 14 dage, går Gældsstyrelsen i gang med at indeholde noget af din løn. Det betyder, at styrelsen forhøjer din trækprocent på dit skattekort.

Din arbejdsgiver får at vide, at du skylder det offentlige penge

Din arbejdsgiver – eller lønkontoret på dit arbejde – bliver dermed informeret om din gæld til det offentlige. Arbejdsgiveren får dog ikke at vide, hvem du skylder penge.

Læs mere hos Gældsstyrelsen

Gældsstyrelsen kan opkræve på vegne af mange offentlige myndigheder

Gældsstyrelsen opkræver borgernes gæld til det offentlige på vegne af 529 offentlige myndigheder, institutioner og selskaber som for eksempel Skattestyrelsen, DSB og Danmarks Radio. 

Styrelsen har udviklet et nyt inddrivelsessystem, og 377 offentlige kreditorer, for eksempel Skattestyrelsen, er koblet på. Gældsstyrelsen koncentrerer sig i første omgang om nyere gæld, men vil også se på ældre gæld. Danskerne har mere end 130 milliarder kroner i gæld til det offentlige.  

Hvis du vil betale af på din gæld, skal du ringe til Gældsstyrelsen på 70 15 73 04.

Er du uenig i, at du skylder penge, eller i, hvor meget du skylder, skal du kontakte den myndighed, du skylder penge til.

Læs mere hos Gældsstyrelsen

Se mere

Relaterede nyheder