15. feb. 2021

Sådan holder du styr på dine feriedage

1. september 2020 gik vi over til samtidighedsferie. Du har det samme antal feriedage til rådighed som før, men det bliver opgjort på en anden måde. Her får du et overblik over de nye ferieregler.

Billede til nyheden Sådan holder du styr på dine feriedage
De fleste har opsparet en del ferie allerede nu, som de kan bruge af.

Den nye ferielov trådte i kraft september 2020. Her får du en række spørgsmål og svar på de nye ferieregler.

Hvad er optjeningsperioden i den nye ferielov?

Optjeningsperioden er fra 1. september til 31. august det følgende år.

Hvor meget ferie optjener jeg?

Du optjener 2,08 dages ferie hver måned, du er ansat.

Hvor kan jeg se min ferie?

Måske kan du se på din lønseddel, hvor meget ferie du har optjent indtil nu. Det er lidt forskelligt, hvordan lønsedlen ser ud. Men ellers kan du selv tælle op med 2,08 dages ferie pr. måned. Har du fået overført noget ferie, så lægger du det til. Har du brugt noget ferie, trækker du det fra.

Skal jeg holde min ferie inden 1. september?

Nej, perioden for at holde ferie er på 16 måneder, altså fra 1. september 2020 til 31. december 2021. Hvis du ikke har mulighed for at holde alt den ferie, du har optjent frem til 1. september i år, kan du aftale med din arbejdsgiver at du overfører den til næste ferieår.

Kan jeg holde ferie på forskud?

Princippet i den nye ferielov kaldes samtidighedsferie. Det betyder, at du optjener og afvikler ferie på samme tid. Den nye lov indebærer, at du kan holde ferie på forskud efter aftale med din arbejdsgiver og modregne i den ferie, du først opsparer i de efterfølgende måneder.

Hvad, hvis jeg ikke fik holdt alt min ferie inden 1. september sidste år?

Du mister ikke ferie. Har du fået overført ferie, vil den være lagt til den ferie, du optjener.

Hvad sker der, hvis jeg ikke har kunnet holde ferie på grund af sygdom eller barsel?

Kan du ikke holde din ferie på grund af sygdom eller barsel, bliver din ferie overført.

Har ferietillægget ændret sig i den nye ferielov?

Nej. Som hidtil får du 1 procent af din samlede løn som ferietillæg. En del overenskomster indeholder et større tillæg, for eksempel 2 og 3 procent.

Måske vil dit ferietillæg fremgå af lønsedlen på en anden måde end tidligere.

Du fik førhen typisk udbetalt dit ferietillæg 1 gang om året med lønnen i april eller maj. I fremtiden kan arbejdsgiverne vælge at udbetale dit ferietillæg 2 gange om året. Så udbetales ferietillægget for årets første 9 måneder med lønnen for maj og ferietillægget for de sidste 3 måneder med lønnen for august. En anden mulighed er, at du får ferietillægget udbetalt i forbindelse med, at du holder ferie.

Feriefridage – den 6. og 7. ferieuge

Har du i din overenskomst ret til feriefridage ud over de lovpligtige 5 ugers ferie, vil feriefridagene stå i en selvstændig rubrik, måske under overskriften 6. og 7. ferieuge.

Hvor meget ferie optjener jeg?

Du optjener ret til fem ugers ferie om året. Det svarer til 2,08 dag pr. måned.

Optjeningsperioden er 12 måneder. Ferieafholdelsesperioden er 16 måneder.

Hvornår optjener jeg ferie?

Du optjener ferie i perioden mellem 1. september til 31. august. Optjeningsåret er på 12 måneder.

Hvornår skal min ferie holdes?

Hele din ferie optjenes over 12 måneder - fra 1. september til 31. august året efter. 

Ferieafholdelsesperioden er 16 måneder - løbende fra den 1. september til den 31. december i det efterfølgende år.

Hvad er reglerne for varsling af ferie?

Din arbejdsgiver skal varsle din hovedferie med mindst 3 måneder og din restferie med mindst 1 måned.

Du har krav på at holde 3 ugers sammenhændende ferie fra 1. maj til 30. september, og du har ret til kræve, at mindst 4 uger placeres inden for optjeningsårets 12 måneder, altså mellem 1. september og 31. august.

Kan jeg holde ferie på forskud?

Med den nye ferielov har du mulighed for at holde ferie på forskud, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. Du kan altså holde ferie, inden du har optjent den, hvis I er enige om det.

Stopper du hos din arbejdsgiver, inden du får optjent ferien, kan din arbejdsgiver modregne fridagene i din tilgodehavende løn.

Kan jeg få overflyttet min ferie til næste ferieår?

Ferieloven giver dig mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at ferie du har optjent ud over 20 dage, kan overføres til det næste ferieår (1. september til 31. august). Det er en mulighed, men ikke noget du har ret til.

Bliver du og din arbejdsgiver enige om, at du kan overføre ferie, skal I lave en skriftlig aftale om det.

Der kan være særlige regler i overenskomsten. Derfor anbefaler vi, at du kontakter fagforeningen på telefon 70 15 04 00. Vores eksperter kan rådgive dig om, hvordan du bedst kan få overført din ferie.

Kan jeg bliver fyret, når jeg holder ferie?

Du kan godt blive opsagt, selvom du holder ferie.

Din arbejdsgiver skal kunne bevise, at du har modtaget din opsigelse, selvom du er bortrejst på ferie.

Vi anbefaler altid, at du kontakter fagforeningen, hvis du bliver opsagt. Telefon 70 15 04 00. 

OBS: Er du ansat under frisør- og wellnessoverenskomsterne og de tilhørende tiltrædelsesoverenskomster, kan du ikke opsiges i din ferie.

Kan jeg få feriepenge udbetalt uden at holde ferie?

Hvis du ikke har mulighed for at holde din ferie, kan du holde ferie på et senere tidspunkt eller få pengene udbetalt.

Du kan blandt andet få dine feriepenge udbetalt, hvis:

  • du har været syg,
  • du har været på barsels- eller adoptionsorlov,
  • du har arbejde i udlandet, hvor du ikke er omfattet af ferieloven,
  • du bliver selvstændig,
  • du har været værnepligtig eller tjeneste i forsvaret,
  • du har været udsendelse for forsvaret eller humanitære opgaver.

Hvis du ønsker at få dine feriepenge udbetalt uden at holde ferie, anbefaler vi, at du kontakter fagforeningen på telefon 70 15 04 00. Vores eksperter kan rådgive dig om dine muligheder.

Hvor meget skal jeg have i feriepenge?

Du skal have 12,5% af din løn i feriepenge fra din arbejdsgiver.

På borger.dk kan du se, hvor mange feriepenge, du har optjent

Har jeg ret til ferie med løn?

Mange medlemmer har ferie med løn. Det skal stå i din ansættelseskontrakt, om du får feriepenge eller ferie med løn.

Hvis du har ferie med løn, får du din almindelige løn, når du holder ferie.

Du har samtidig ret til et ferietillæg på 1% af din løn. Du skal senest have dit ferietillæg udbetalt, når din ferie begynder.

Hvornår skal jeg holde min hovedferie?

Din hovedferie består af 3 sammenhængende ugers ferie. Den har du ret til at holde mellem 1. maj og 30. september.

Din arbejdsgiver kan ikke forlange, at du splitter din hovedferie op. Du har ret til 3 uger i træk.  Hvis I er enige om det, kan din hovedferie deles op, så du kun holder 10 dage i træk. De sidste 5 dage kan du holde efter 30. september.

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om, hvornår du skal holde din ferie, kan din arbejdsgiver bestemme, hvornår du skal holde ferie. Arbejdsgiveren skal dog varsle dig 3 måneder før, du bliver bedt om at holde din hovedferie.

Har du børn i skolealderen, har du ret til at holde din ferie, mens der er sommerferie i dit barns skole.

Kan jeg selv bestemme, hvornår jeg vil holde ferie?

Hovedferien skal varsles 3 måneder i forvejen. Du har ret til 3 ugers sammenhængende ferie mellem 1. maj og 30. september.

Resten af ferien skal varsles 1 måned i forvejen. Restferien kan placeres både før og efter hovedferien. Du har ret til at holde mindst 5 dage i træk. Du kan aftale med din arbejdsgiver, at dagene holdes enkeltvis.

Min arbejdsplads holder ferielukket, hvad betyder det for mig?

Holder din arbejdsplads ferielukket i sommerferien, skal du varsles 3 måneder før.

Holder din arbejdsgiver ferielukket uden for hovedferien, skal du varsles en måned før. Det gælder for eksempel ved lukning mellem jul og nytår.

Skal jeg have mine feriepenge udbetalt, når jeg stopper på mit arbejde?

Hvis du stopper på dit arbejde, skal din arbejdsgiver indsætte din feriegodtgørelse på 12,5% ind på din FerieKonto. Dette gælder uanset, om du hidtil har fået løn under ferie eller feriegodtgørelse.

Må jeg rejse, når jeg er sygemeldt?

Der er begrænsede muligheder for at holde ferie, når du er sygemeldt.

Hvis du vil holde ferie, skal du raskmelde dig til din arbejdsgiver og dit jobcenter. Når din ferie er slut, skal du sygemelde dig igen begge steder.

Snak med din sagsbehandler i kommunen, om du kan holde ferie, mens du er syg.

Hvad hvis jeg bliver syg før min ferie?

Bliver du syg, før din ferie starter, har du mulighed for at holde ferien på et andet tidspunkt.

Hvis din sygdom er årsag til, at du ikke kan holde din planlagte ferie, kan du holde den på et andet tidspunkt. Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver med det samme og i det hele taget følge de regler, der gælder for sygemelding.

Bliver du rask, inden din planlagte ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Hvad hvis jeg bliver syg under min ferie?

Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie. Du får dog ikke få erstattet de første fem sygedage.

Du skal give din arbejdsgiver besked om din sygdom med det samme.  Du må ikke vente til fem dage inde i din sygdom.

Du skal have lægelig dokumentation for din sygdom- også for de første fem sygedage, som du ikke får erstatningsferie for.  Lægeerklæringen skal du selv betale. Bliver du rask, inden din ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Relaterede nyheder