15. aug. 2022

Kan jeg nå at bruge alt min ferie inden årets udgang?

Hører du til dem, der har sparet lidt på ferien? Så skal du se på din ferieopgørelse og gå i gang med at planlægge, hvordan du vil afvikle din ferie resten af året.

Faglig
Billede til nyheden Kan jeg nå at bruge alt min ferie inden årets udgang?
Måske er der overskud i ferieregnskabet til ekstra meget hygge i efteråret. Foto: Shutterstock
Den nye ferielov har et par år på bagen, men den er stadig svær for mange. Måske er det især forvirrende, at optjeningsperioden og afholdelsesperioden ikke er ens.

Du optjener ferie fra 1. september til 31. august året efter, altså 12 måneder. Du afvikler ferie fra 1. september til 31. december året efter, altså 16 måneder.

Princippet er, at den ferie, du har optjent fra 1. september 2021 til 31. august 2022 kan holdes frem til 31. december i år. Du har med andre ord 4 måneder mere til at få afviklet ferie i.

Du kan godt overføre ferie, og du kan også skylde ferie
Gå ikke i panik, hvis du på dit ferieregnskab kan se, at du har en masse ferie til gode. Ferieloven giver mulighed for, at du aftaler med din arbejdsgiver, at du overfører en uges ferie, som du kan holde efter 31. december i år eller få udbetalt værdien af de 5 dage.

Men vær opmærksom på, at din arbejdsgiver ikke er forpligtet til at lade dig overføre en uges ferie. Din arbejdsgiver kan forlange, at du holder 5 ugers ferie i ferieafholdelsesperioden.

Hvis du har det, der kaldes en feriehindring, for eksempel sygdom og barsel, kan du lave en aftale med din arbejdsgiver om at overføre endnu mere ferie. Se mere om gyldige feriehindringer på borger.dk

Og hvis du har brændt en masse ferie af her i sommer og trænger til lidt mere i efteråret uden at have sparet op til det, så giver den nye ferielov mulighed for, at du kan aftale med din arbejdsgiver at holde ferie på forskud, altså at bruge af den ferie, du endnu ikke har opsparet.

Du kan risikere at miste ferie
Du risikerer at miste din ferie, hvis du ikke holder den inden for ferieperioden. Er du feriehindret – altså har en gyldig grund som for eksempel sygdom eller barsel, bliver din ferie overført til næste ferieafholdelsesperiode.

Du kan som tidligere nævnt overføre en uge efter aftale med din arbejdsgiver. Men Ferieloven giver ikke mulighed for, at du kan overføre mere ferie. Dermed risikerer du at miste ferie. Så er du i den situation, at det ikke passer dig at bruge din ferie i ferieafholdelsesperioden, skal du tale med din arbejdsgiver og høre, om I kan finde en løsning.

En del ferieregler er bestemt af overenskomsten
Det er slet ikke alt om ferie, der står i Ferieloven. Mange af ferierettighederne er nemlig en del af din overenskomst – og dermed IKKE en del af Ferieloven.

Det gælder for eksempel feriefridage, som også kaldes den 6. ferieuge. Feriefridage er ikke en del af Ferieloven, og reglerne for dem står derfor i overenskomsten. Dermed er det heller ikke alle, der har feriefridage. Det afhænger af din overenskomst.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller fagforening for at høre mere om, hvad der gælder for dig i henhold til overenskomsten.

5 ting du skal vide om Ferieloven

 • Ret til 25 dage: Ferieloven sikrer ret til 25 dages betalt ferie om året, det vil sige præcis det samme som før. Det svarer til, at man optjener 2,08 feriedage om måneden (eller 0,07 feriedag pr. dag) – uanset om du arbejder deltid eller fuld tid.
 • Optjeningsåret: De 25 feriedage optjenes på et år, der går fra 1. september til 31. august. (Det gamle ferieår gik fra 1. maj til 30. april).
 • Samtidighedsferie: Med Ferieloven kan lønmodtagerne afholde ferie inden for samme år, som den optjenes, det vil sige fra 1. september til 31. august. Afholdelse af ferien kan dog udstrækkes helt til årets udgang. Det giver reel en periode på 16 mdr., hvor man kan afholde ferie.
 • Forskudsferie: Efter aftale med arbejdsgiveren har man mulighed for at ‘låne’ feriedage til betalt ferie, hvis man endnu ikke har optjent tilstrækkeligt med feriedage på det tidspunkt, man vil holde ferie.
 • Overførsel af ferie: Ferie, som ikke er afholdt, kan overføres til næste ferieår efter aftale med arbejdsgiveren.

Kilde: FH

Se mere

Hvor meget ferie optjener jeg?

Du optjener ret til fem ugers ferie om året. Det svarer til 2,08 dag pr. måned.

Optjeningsperioden er 12 måneder. Ferieafholdelsesperioden er 16 måneder.

Hvornår optjener jeg ferie?

Du optjener ferie i perioden mellem 1. september til 31. august. Optjeningsåret er på 12 måneder.

Hvornår skal min ferie holdes?

Hele din ferie optjenes over 12 måneder - fra 1. september til 31. august året efter. 

Ferieafholdelsesperioden er 16 måneder - løbende fra den 1. september til den 31. december i det efterfølgende år.

Hvad er reglerne for varsling af ferie?

Din arbejdsgiver skal varsle din hovedferie med mindst 3 måneder og din restferie med mindst 1 måned.

Du har krav på at holde 3 ugers sammenhændende ferie fra 1. maj til 30. september, og du har ret til kræve, at mindst 4 uger placeres inden for optjeningsårets 12 måneder, altså mellem 1. september og 31. august.

Kan jeg holde ferie på forskud?

Med den nye ferielov har du mulighed for at holde ferie på forskud, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. Du kan altså holde ferie, inden du har optjent den, hvis I er enige om det.

Stopper du hos din arbejdsgiver, inden du får optjent ferien, kan din arbejdsgiver modregne fridagene i din tilgodehavende løn.

Kan jeg få overflyttet min ferie til næste ferieår?

Ferieloven giver dig mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at ferie du har optjent ud over 20 dage, kan overføres til det næste ferieår (1. september til 31. august). Det er en mulighed, men ikke noget du har ret til.

Bliver du og din arbejdsgiver enige om, at du kan overføre ferie, skal I lave en skriftlig aftale om det.

Der kan være særlige regler i overenskomsten. Derfor anbefaler vi, at du kontakter fagforeningen på telefon 70 15 04 00. Vores eksperter kan rådgive dig om, hvordan du bedst kan få overført din ferie.

Kan jeg bliver fyret, når jeg holder ferie?

Du kan godt blive opsagt, selvom du holder ferie.

Din arbejdsgiver skal kunne bevise, at du har modtaget din opsigelse, selvom du er bortrejst på ferie.

Vi anbefaler altid, at du kontakter fagforeningen, hvis du bliver opsagt. Telefon 70 15 04 00. 

OBS: Er du ansat under frisør- og wellnessoverenskomsterne og de tilhørende tiltrædelsesoverenskomster, kan du ikke opsiges i din ferie.

Kan jeg få feriepenge udbetalt uden at holde ferie?

Hvis du ikke har mulighed for at holde din ferie, kan du holde ferie på et senere tidspunkt eller få pengene udbetalt.

Du kan blandt andet få dine feriepenge udbetalt, hvis:

 • du har været syg,
 • du har været på barsels- eller adoptionsorlov,
 • du har arbejde i udlandet, hvor du ikke er omfattet af ferieloven,
 • du bliver selvstændig,
 • du har været værnepligtig eller tjeneste i forsvaret,
 • du har været udsendt for forsvaret eller humanitære opgaver.

Hvis du ønsker at få dine feriepenge udbetalt uden at holde ferie, anbefaler vi, at du kontakter fagforeningen på telefon 70 15 04 00. Vores eksperter kan rådgive dig om dine muligheder.

Hvor meget skal jeg have i feriepenge?

Du skal have 12,5% af din løn i feriepenge fra din arbejdsgiver.

På borger.dk kan du se, hvor mange feriepenge, du har optjent

Har jeg ret til ferie med løn?

Mange medlemmer har ferie med løn. Det skal stå i din ansættelseskontrakt, om du får feriepenge eller ferie med løn.

Hvis du har ferie med løn, får du din almindelige løn, når du holder ferie.

Du har samtidig ret til et ferietillæg på 1% eller mere af din løn. Du skal senest have dit ferietillæg udbetalt, når din ferie begynder.

Hvornår skal jeg holde min hovedferie?

Din hovedferie består af 3 sammenhængende ugers ferie. Den har du ret til at holde mellem 1. maj og 30. september.

Din arbejdsgiver kan ikke forlange, at du splitter din hovedferie op. Du har ret til 3 uger i træk.  Hvis I er enige om det, kan din hovedferie deles op, så du kun holder 10 dage i træk. De sidste 5 dage kan du holde efter 30. september.

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om, hvornår du skal holde din ferie, kan din arbejdsgiver bestemme, hvornår du skal holde ferie. Arbejdsgiveren skal dog varsle dig 3 måneder før, du bliver bedt om at holde din hovedferie.

Kan jeg selv bestemme, hvornår jeg vil holde ferie?

Hovedferien skal varsles 3 måneder i forvejen. Du har ret til 3 ugers sammenhængende ferie mellem 1. maj og 30. september.

Resten af ferien skal varsles 1 måned i forvejen. Restferien kan placeres både før og efter hovedferien. Du har ret til at holde mindst 5 dage i træk. Du kan aftale med din arbejdsgiver, at dagene holdes enkeltvis.

Min arbejdsplads holder ferielukket, hvad betyder det for mig?

Holder din arbejdsplads ferielukket i sommerferien, skal du varsles 3 måneder før.

Holder din arbejdsgiver ferielukket uden for hovedferien, skal du varsles en måned før. Det gælder for eksempel ved lukning mellem jul og nytår.

Skal jeg have mine feriepenge udbetalt, når jeg stopper på mit arbejde?

Hvis du stopper på dit arbejde, skal din arbejdsgiver indsætte din feriegodtgørelse på 12,5% ind på din FerieKonto. Dette gælder uanset, om du hidtil har fået løn under ferie eller feriegodtgørelse.

Må jeg rejse, når jeg er sygemeldt?

Der er begrænsede muligheder for at holde ferie, når du er sygemeldt.

Hvis du vil holde ferie, skal du raskmelde dig til din arbejdsgiver og dit jobcenter. Når din ferie er slut, skal du sygemelde dig igen begge steder.

Snak med din sagsbehandler i kommunen, om du kan holde ferie, mens du er syg.

Hvad hvis jeg bliver syg før min ferie?

Bliver du syg, før din ferie starter, har du mulighed for at holde ferien på et andet tidspunkt.

Hvis din sygdom er årsag til, at du ikke kan holde din planlagte ferie, kan du holde den på et andet tidspunkt. Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver med det samme og i det hele taget følge de regler, der gælder for sygemelding.

Bliver du rask, inden din planlagte ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Hvad hvis jeg bliver syg under min ferie?

Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie. Du får dog ikke erstattet de første fem sygedage.

Du skal give din arbejdsgiver besked om din sygdom med det samme.  Du må ikke vente til fem dage inde i din sygdom.

Du skal have lægelig dokumentation for din sygdom- også for de første fem sygedage, som du ikke får erstatningsferie for.  Lægeerklæringen skal du selv betale. Bliver du rask, inden din ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Relaterede nyheder