17. jan. 2024

OK24: Tip din kollega om at blive sikret i tilfælde af konflikt

I tilfælde af sammenbrud i overenskomstforhandlingerne kan der opstå konflikt. En konflikt kan enten bestå af en strejke, lockout eller begge dele. For at modtage konfliktunderstøttelse skal man være meldt ind i fagforeningen inden den 1. marts.

OK24
Billede til nyheden OK24: Tip din kollega om at blive sikret i tilfælde af konflikt
Tip din kollega om at melde sig ind i fagforeningen, så han/hun er sikret understøttelse i tilfælde af konflikt.

Som medlem af fagforeningen har du indflydelse på overenskomsten fra start til slut. Udover alle fordelene ved at være en del af fællesskabet, så er du som medlem også sikret i tilfælde af konflikt.

En konflikt kan opstå, når det ikke lykkes lønmodtagerne og arbejdsgiverne at blive enige om en overenskomst, eller et flertal af lønmodtagerne stemmer nej til de nye overenskomstaftaler.

En konflikt kan enten bestå af en strejke, lockout eller begge dele. Strejke er lønmodtagernes konfliktredskab, mens lockout er arbejdsgivernes.

Hvis du er konfliktramt
Hvis du er konfliktramt, må du ikke under konflikten påtage dig andet arbejde, der er konfliktramt. Dette gælder, uanset om der er tale om en konflikt, der er iværksat af forbundet eller af en anden lønmodtagerorganisation. 

Hvis du ikke er omfattet af konflikten
Hvis du ikke er omfattet af konflikten, må du heller ikke påtage dig konfliktramt arbejde under en af forbundet iværksat strejke, men vægringen må først ske fra det tidspunkt, hvor strejken er iværksat.

Du må altså ikke påtage dig andet og mere arbejde, end hvad du sædvanligvis har beskæftiget dig med, ligesom du skal opretholde sædvanligt arbejdstempo.

I begge tilfælde kan du også afholde planlagt ferie, og en arbejdsgiver kan ikke med henvisning til den igangværende konflikt inddrage ferie.

Hvem kan få konfliktunderstøttelse?
Serviceforbundet udbetaler konfliktunderstøttelse til medlemmer under konflikt. Du kan ikke få dagpenge fra a-kassen, hvis du er omfattet af en konflikt. I stedet kan du få konfliktunderstøttelse.

Du kan få konfliktunderstøttelse, hvis du er meldt ind inden en konflikt, men du kan ikke få konfliktunderstøttelse, hvis du melder dig ind under en konflikt. Meld dig ind inden 1. marts 2024 for at være sikret understøttelse.

Tip din kollega
Måske har du en kollega, som ikke er medlem af fagforeningen, eller som er medlem af en gul fagforening. Her er det vigtigt, at han/hun forstår, hvad konsekvensen kan være, hvis der for eksempel kommer storkonflikt. Din kollega kan ende som strejkebryder, der skal arbejde videre, mens I andre strejker. Eller også kan han/hun strejke med jer andre, men uden strejkeunderstøttelse. 

Tip din kollega og få et gavekort på 300 kroner 

Læs mere om konflikt og OK24

Relaterede nyheder