21. feb. 2024

Hvis du besvimer på jobbet, er det måske en arbejdsskade

Højesteret har afgjort 2 sager om besvimelse på jobbet. I begge sager kunne skaderne anerkendes som arbejdsskader, også selv om arbejdet i sig selv ikke nødvendigvis var årsag til besvimelserne.

Social
Billede til nyheden Hvis du besvimer på jobbet, er det måske en arbejdsskade
Det er altid en konkret vurdering, om du er kommet til skade som følge af arbejdet eller ej. Foto: Shutterstock

I de 2 sager var det uden betydning, om arbejdet rent faktisk var årsag til besvimelserne.

I den ene sag besvimede en studerende og slog hovedet og foden. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkendte hendes personskade i form af en hjernerystelse og et brud på foden som en arbejdsskade.

I den anden sag besvimede en ansat, mens hun arbejdede ved sin pc. Hun slog hovedet mod gulvet og fik posttraumatisk hovedpine, som Ankestyrelsen anerkendte som en arbejdsskade.  

Højesteret gav medhold i, at det var en arbejdsskade
Højesteret har behandlet sagerne og fundet, at det var afgørende, at begge kvinder var i gang med at udføre deres arbejde, da de besvimede. Det var uden betydning, om arbejdet rent faktisk var årsag til besvimelserne. Det gjaldt, selv om der er enighed om, at selve arbejdet ikke var årsag til besvimelserne.

Afgørelsen er vigtig, fordi den slår fast, at årsagen til skaden ikke er afgørende. Det relevante er, om medarbejderen udfører sit arbejde, når skaden sker. 

 Arbejdsskader kan også ske hjemmefra
Ankestyrelsen har udsendt nogle principmeddelelser om, hvordan du som arbejdstager er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Og et af principperne er, at du også er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når du arbejder hjemmefra.

Du skal dog være kommet til skade som følge af arbejdet for at være omfattet af loven, og det er altid en konkret vurdering, om arbejdet eller private forhold var årsagen til skaden. Dermed skal din færden have haft en nødvendig eller naturlig forbindelse til arbejdet, for at skaden er omfattet af loven.

Ankestyrelsen skriver:
Det er dig, som tilskadekommen, der skal sandsynliggøre, at du er omfattet af loven. Du har altså bevisbyrden for, at skaden skete som følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

”Som følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under” betyder, at du er omfattet af loven, både når du udfører dit egentlige arbejde, men også i de situationer, hvor du laver noget, som har en indirekte tilknytning til dit arbejde, uden at det er dine egentlige arbejdsopgaver.

En færden som både har en nødvendig og naturlig forbindelse til arbejdet kan for eksempel være færden i forbindelse med toiletbesøg, spisning, afhentning af arbejdsmaterialer eller lignende. I disse situationer er du som udgangspunkt omfattet af loven.

Her er 4 principielt behandlede sager om skader ved arbejde hjemmefra
Ankestyrelsen har behandlet 4 sager principielt, hvor medarbejdere kom til skade, da de arbejdede hjemmefra.

I 2 af sagerne var de tilskadekomne på vej fra deres arbejdsstation i hjemmet til toilettet. Begge faldt, da de gik henholdsvis op og ned ad en trappe. Vi slår i principmeddelesen fast, at færden i forbindelse med toiletbesøg og afhentning af mad og drikke har både en nødvendig og naturlig tilknytning til arbejdet. Det er både nødvendigt og naturligt, at man bliver nødt til at gå på toilettet eller hente mad i løbet af en arbejdsdag. I de to sager lagde vi også vægt på, at der ikke var private forhold, som var årsagen til at de to tilskadekomne faldt.  

I den tredje sag var den tilskadekomne faldet under gåtur udenfor i løbet af arbejdsdagen. I den fjerde sag var den tilskadekomne efter et virtuelt møde med en kollega gået ud i sin gård for at tænke over problemstillingen fra mødet og var faldet, da han var på vej ind igen for at ringe kollegaen op. I begge sager vurderer vi, at de tilskadekomne ikke havde sandsynliggjort, at deres færden var nødvendig for, at de kunne udføre deres arbejde, og at det derfor heller ikke havde en naturlig tilknytning til arbejdet.

Læs mere om Ankestyrelsens meddelelser
Ny principmeddelelse beskriver arbejdsgivers ansvar, når en skade opstår under hjemmearbejde — Ankestyrelsen (ast.dk)

Ny principmeddelelse: Arbejdsskader kan også opstå ved arbejde hjemmefra — Ankestyrelsen (ast.dk)

Søg efter principmeddelelser — Ankestyrelsen (ast.dk)

Relaterede nyheder