23. feb. 2024

1.400 arbejdsskader anmeldt – 99,7% afvist!

På en konference på Christiansborg satte Serviceforbundet fokus på arbejdsskader sammen med DFKF, HK og Danske Bioanalytikere.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden 1.400 arbejdsskader anmeldt – 99,7% afvist!
Politisk paneldebat om anerkendelse af arbejdsskader med Bjarne Laustsen (S), Charlotte Munch (DD), Helle Bonnesen (K), Sólbjørg Jakobsen (LA), Astrid Carøe (SF) og Victoria Velasquez (EL) (stående).

Trods flere tusinde anmeldelser af arbejdsskader på muskel- og skeletområdet afvises de alle sammen på grund af forældet arbejdsskadelovgivning. Skaderne bliver afvist, fordi lovgivningen i dag kræver, at skaderne skal være opstået ved kraftfuldt arbejde.

Arbejdet som frisør, bioanalytiker og laborant er præget af mange gentagende bevægelser, som slider, men ikke er kraftfulde. Det var udgangspunktet for en konference den 23. februar 2024, hvor eksperter, politikere og en lang række frisører, bioanalytikere og laboranter var mødt op.

Ingen skal blive syge af at gå på arbejde

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen åbnede konferencen. I sit indlæg slog hun fast, at ingen skal blive syge af at gå på arbejde.

Hun fremhævede, at Serviceforbundet, DFKF, HK og Danske Bioanalytikeres arbejde har medført, at emnet nu har politisk opmærksomhed.

 I dag kan de smerter og skader, som frisører m.fl. oplever, ikke anerkendes som arbejdsskader, fordi de ikke opfylder erhvervssygdomslovens krav til belastning.

Ministeren fremførte, at der mangler forskning og viden, der underbygger, at det, de oplever på egen krop, kan bevises.

Derfor vil ministeren sikre, at der bliver afsat penge til mere forskning på området. Ministeren fremhævede, at det er et arbejdsgiveransvar at forebygge arbejdsskader.

Mange anmelder ikke

Lone Frost, som er formand for Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund (DFKF), fortalte om, hvordan 1.400 arbejdsskader er anmeldt af frisører, men ingen af dem er blevet anerkendt.

”Vi får mange henvendelser fra medlemmer, som har smerter og er nedslidte. Mange orker ikke at anmelde, fordi de ved, at skaden ikke vil blive anerkendt,” sagde Lone Frost. ”Derfor er anmelderne kun toppen af isbjerget. En frisør holder kun 8 et halvt år i faget – og det er inklusive læretiden på 4 et halvt år.”

DFKF er en del af Serviceforbundet, som sammen med fagforeningen har taget kontakt til forskere, politikere og andre fagforbund med lignende problemer.

”I vores fag har mange også eksem, som giver synlige beviser, som kan anerkendes som en arbejdsskade, men skader på muskel- og skeletområdet er ikke synlige på samme måde, og derfor bliver de desværre ikke anerkendt i dag,” fortalte Lone Frost.

Det viser forskningen i dag

Rúni Bláfoss, ph.d.-studerende, cand.scient. i idræt og sundhed og ansat i forskningsprogrammet fysisk arbejdsbelastning og smerter i muskler og led ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), fortalte, at 29% i gennemsnit lever med smerter i kroppen. Blandt frisører er det hele 41%.

 Forskeren beskrev, hvordan det ikke er én særlig faktor, som giver smerter og nedslidning, men mange ergonomiske faktorer, som sammen giver en cocktail-effekt med højere risiko for smerter.

 Nogle af de faktorer er:

  • Står meget på jobbet
  • Gentagende bevægelser
  • Bøjet og vredet ryg
  • Få pauser

Køn spiller også ind

Næstformand Katja Wienmann Bramm fra Danske Bioanalytikere blev spurgt, hvilken betydning det har, at der er en klar overvægt af kvinder blandt frisører, bioanalytikere og laboranter.

”Kvinders arbejde er ofte kendetegnet ved ikke at være kraftfuldt. Derfor får vi ikke anerkendt vores skader i dag. Når jeg ser forskerne i dag fremlægge den nuværende forskning på området, slår det mig, at de tydeligvis er startet med at forske i mandefag. Disse fag er klart defineret af forskerne i deres tabeller, men vores fag er ikke defineret på samme måde, og så kan man jo ikke se mønstre for nedslidning i faget. Vores fag er præget af gentagende finmotoriske arbejdsopgaver i statiske stillinger. De er ikke kraftfulde, og derfor anerkendes det ikke,” fortalte Katja Wienmann Bramm fra Danske Bioanalytikere.

Lovgivningen er forældet og lavet til de klassiske nedslidende fag. Reglerne virker kønsdiskriminerende, så kvinder ligger lige under grænsen for godkendelse, mente Astrid Carøe fra SF.

Politisk enighed

Flere partiers beskæftigelsesordførere deltog i konferencen: Helle Bonnesen (Konservative), Sólbjørg Jakobsen (Liberal Alliance), Astrid Carøe (SF), Charlotte Munch (Danmarks Demokraterne), Victoria Velasquez (Enhedslisten) og Bjarne Laustsen (Socialdemokraterne).

Det er ikke længe siden, at politikerne sidst har drøftet frisører, bioanalytikere og laboranters arbejdsforhold. Det skete senest den 8. februar, hvor Victoria Velasquez fra Enhedslisten havde stillet et beslutningsforslag om, at lovgivningen skulle ændres, så arbejdsskaderne kan blive anerkendt. Debatten i Folketingssalen kan ses her

Beslutningsforslaget blev ikke vedtaget, men der opstod politisk enighed om sammen at skrive en beretning. Denne beretning henviste politikerne i panelet til flere gange i løbet af konferencen.

Beretningen skal sikre, at der bliver afsat midler til forskning, og at politikerne får løbende afrapportering fra forskerne, så der kan handles på området.

Under debatten blev det blandt andet nævnt, at ændrede regler, som anerkender nedslidning, der er opstået, uden at bevægelserne var kraftfulde, vil komme mange andre fag til gode. Som et eksempel på dette fortalte Charlotte Munch fra Danmarks Demokraterne, hvordan hun selv har fået slidgigt af at være blomsterdekoratør.

Forebyggelse og mulighed for at skifte spor blev nævnt af alle politikere i panelet. Helle Bonnesen fra Konservative fremhævede, at anerkendelsen er step 1, og at tage fat i ondets rod med forebyggelse er et væsentligt step 2.

Invitation: Se min hverdag

Frisøren Liselotte Goos var en af de mange medlemmer af DFKF, som var mødt op til konferencen. Efter 40 år i faget lider den 58-årige Liselotte af daglige smerter i ryggen, skuldrene, armene og tilbagevendende hovedpine.

Hun rejste sig og inviterede politikerne til at få en klipning i salonen i Stenløse, så hun kunne vise sin hverdag, og hvordan det slider at være frisør.

Både Astrid Carøe, Bjarne Laustsen og Victoria Velasquez tog imod invitationen. Sólbjørg Jakobsen takkede også ja til at besøge salonen, men dog uden klipning, da hun ikke ville svigte sin egen frisør.

John Nielsen fra Serviceforbundet lovede, at der vil blive fulgt op på konferencen med tæt kontakt til politikerne.

”Vi glæder os til, at der bliver sat penge af til den vigtige forskning, og er glade for, at politikerne lytter til os. Vi er ikke i tvivl om, at de har forstået problemet og er parate til at følge op på deres løfter i dag,” sagde forbundsformand John Nielsen.

John Nielsen, Serviceforbundet, Astrid Carøe (SF), Victoria Velasquez (EL), Helle Bonnesen (K), Charlotte Munch (DD), Bjarne Laustsen (S),   Lone Nordentoft Frost (Dansk Kosmetiker og Frisør Forbund), Sólbjørg Jakobsen (LA), Katja Wienmann Bramm (Danske Bioanalytikere) og Ulla Moth-Lund Christensen (HK)

Relaterede nyheder