Råd og svar:

Opsigelse

Bliver du sagt op, kan du få hjælp i din fagforening.

Kontakt straks din fagforening, hvis du er blevet opsagt. Fagforeningen kan hjælpe med at vurdere, om opsigelsen er saglig, eller om de anbefaler, at du rejser en sag om urimelig opsigelse.

Fagforeningen kan få hjælp af Serviceforbundets jurister. 

Der er stor forskel på at få en advarsel, en opsigelse eller en bortvisning fra arbejdsgiver. Men i alle tilfælde er der nogle retningslinjer, som arbejdsgiver skal overholde.

Hvis du får en advarsel, opsigelse eller bortvisning, bør du kontakte tillidsrepræsentanten eller fagforeningen med det samme. Det er vigtigt, at arbejdsgiveren overholder reglerne, og fagforeningen kender alt til, hvad din arbejdsgiver må, og hvad du skal gøre i de tilfælde.

Hvilke vilkår du har for opsigelse, står i din ansættelseskontrakt og i din overenskomst, og er ikke ens for alle.

Her får du svar på en række spørgsmål om de generelle regler.

Bliv medlem i dag

Meld dig ind i dag og få råd og hjælp til opsigelse.

Vælg fagforening