Råd og svar:

Førtidspension

Her kan du læse om reglerne hvis du skal søge førtidspension. Du kan også læse om reglerne for fleksjob.

Hvis du har spørgsmål om reglerne, eller hvis der opstår problemer i forbindelse med kommunens behandling af din sag, får du hjælp af Serviceforbundets socialrådgiver, som kender dine rettighed og kan rådgive dig, så din sag bliver korrekt behandlet.

Din fagforening kan rådgive dig. Kontakt fagforeningen på telefon 70 15 04 00.

Du kan også få hjælp af Serviceforbundets socialrådgiver Torben Krüger.

 

Her kan du se socialrådgiverens svar på de mest almindelige spørgsmål

Hvordan er reglerne for førtidspension?

Hvis din arbejdsevne er helt væk, og der ikke er udsigt til, at du på noget tidspunkt vil være i stand til at forsørge dig selv, hverken på det ordinære arbejdsmarked, via ny uddannelse eller via et fleksjob, skal din kommune vurdere, om du har ret til førtidspension.

Læs mere om førtidspension på borger.dk

Hvad er et fastholdelsesfleksjob?

Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob, der etableres på din arbejdsplads. Hvis du ikke længere kan holde til at arbejde på almindelige vilkår, og din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat, vil du kunne have ret til et fastholdelsesfleksjob.

En betingelse for at søge fastholdelsesfleksjob er, at din arbejdsgiver i mindst 12 måneder før ansøgningen har forsøgt at fastholde dig efter de sociale kapitler i din overenskomst. Det kunne være nedsat arbejdstid, flere pauser, skånehensyn og meget andet.

Har du under 6 år tilbage, før du er berettiget til folkepension, kan du søge et senior fastholdelsesfleksjob. Der er her ikke de samme dokumentationskrav til arbejdsgiveren, og det forventes, at sagsbehandlingen i kommunen er hurtigere.

Læs mere om fastholdelsefleksjob på borger.dk  

Kontakt med kommunen

Kan jeg tage en bisidder med til møder i kommunen?

En bisidder er en person, der er med til samtalen i kommunen, og som du kan støtte dig til. Det er altid en god ide at være 2, når du går til møder i kommunen. Det kan være din ægtefælle, en god veninde, din tillidsrepræsentant og andre.

Bisidderen har ikke ret til at forhandle, drøfte eller træffe beslutninger på dine vegne. Bisidderens rolle er at være en god støtte for dig og gøre dig tryg under samtalen med din kommunale sagsbehandler. 2 par ører hører bedre end et par!

 

Hvordan klager man over en afgørelse i kommunen?

Hvis din kommune eller anden offentlig myndighed påtænker at træffe en afgørelse i din sag, har du ret til at blive hørt, inden afgørelsen bliver truffet. Det hedder partshøring.

Hvis du har væsentlige argumenter, bør du give dem til myndigheden inden for partshøringsfristen, som er et par dage. Herefter vil myndigheden tage stilling til dine argumenter og træffe en afgørelse.

Det kan være en mundtlig eller skriftlig afgørelse, og den skal indeholde en begrundelse for den beslutning, der er truffet. Er det en mundtlig afgørelse, kan du indenfor 14 dage anmode om en skriftlig begrundelse.

Er du utilfreds med afgørelsen, har du ret til at klage. Der er normalt 4 ugers klagefrist. Det er vigtigt at have vægtige argumenter for at kunne få ret i en klagesag.

Du er velkommen til at kontakte socialrådgiveren, hvis du er i tvivl om en afgørelse.

Læs mere om klager og tidsfrister på Ankestyrelsens hjemmeside her

Artikler om førtidspension

Bliv medlem i dag

Meld dig ind i dag og få råd og hjælp til førtidspension

Vælg fagforening