Se fordele og FAQ:

Lederne Søfart som en del af Serviceforbundet

Inden længe bliver Lederne Søfart en del af Serviceforbundet.

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om Serviceforbundet.

Serviceforbundet er et FH-forbund, som samler 16 selvstændige fagforeninger.

I Serviceforbundet beholder fagforeningerne deres selvstændighed, identitet, direkte kontakt med medlemmerne, overenskomst og formue.

Og fagforeningerne kan forlade forbundet igen, hvis de ønsker det. Dermed har vi en helt unik struktur, som passer godt til mindre og mellemstore fagforeninger.

 • Fagforeningerne fusionerer ikke med Serviceforbundet
 • Fagforeningerne vælger egen ledelse og har selvstændig økonomi
 • Fagforeningerne fastsætter selv deres kontingent
 • Fagforeningerne ejer deres egne overenskomster
 • Fagforeningerne ansætter selv eget personale
 • Fagforeningerne får ved optagelse øjeblikkelig adgang til alt i fællesskabet
 • Fagforeningerne kan forlade Serviceforbundet igen

Serviceforbundet giver fagforeningerne selvstændighed, frihed og stordriftsfordele. 

Hvad får I ud af at være med i Serviceforbundet?

Medlemmerne er primært medlem af deres fagforening, som er den primære faglige sparringspartner.

Men Serviceforbundet giver fagforeningerne mulighed for at give en meget bedre service som en del af et stærkt fagligt fællesskab.

Serviceforbundet giver adgang til:

 • fagretslige eksperter, som kan rådgive og føre faglige sager
 • advokater, som klarer det juridiske område
 • socialrådgivere, som hjælper med arbejdsskader og kontakt med kommunen om sygdom
 • branchepolitisk hjælp ved kontakt til politikere og medier
 • medlemsafdeling, der hjælper med indmeldelser, udmeldelser og kontingent
 • fælles strejkekasse, som alle fagforeningerne er en del af fra første dag
 • et fælles bogholderi
 • en fælles HR-afdeling
 • fælles it-systemer – medlemssystem, sagsstyringssystem og mail
 • fælles kommunikationsafdeling, som rådgiver og hjælper med nyhedsbreve og hjemmesider
 • kurser for tillidsvalgte via FIU-systemet

Hent en pjece her, som forklarer meget mere om de fordele, fagforeninger får ved at være med i Serviceforbundet

Hvilke eksperter kan fagforeningerne trække på i Serviceforbundet?

Serviceforbundet har en stabil drift med tilbud, som alle fagforeninger har glæde af. Ved at have fælles funktioner sikrer fagforeningerne sig mod sårbarhed i forbindelse med sygdom og lignende.

Uanset fagforeningens størrelse kan den trække på dygtige eksperter, som fagforeningen så ikke selv behøver at ansætte. Det betyder, at fagforeningen kan koncentrere sig om at hjælpe medlemmerne og ikke behøver at være eksperter i de nyeste regler inden for bogholderi eller sygedagpengeregler. 

JURIDISK AFDELING
Serviceforbundet har egne advokater til at hjælpe jer med faglige sager og civilretssager.

 • Kan rådgive fagforeningerne i det daglige
 • Kan føre faglige sager sammen med fagforeningerne
 • Kan hjælpe ved overenskomstforhandlinger
 • Tilbyder kurser og uddannelse i fagretslige emner
 • Elektronisk afstemning ved overenskomstforhandlinger

SOCIALRÅDGIVERE
Serviceforbundet har egne socialrådgivere, som hjælper fagforeninger og medlemmer med:

 • arbejdsskadesager
 • at søge erstatninger
 • sygedagpengesager, fleksjob, revalidering, førtidspension, seniorpension, tidlig pension m.m.
 • at være bisidder ved møder i kommunen

KOMMUNIKATION
Serviceforbundet har egne journalister og medarbejdere med speciale i sociale medier og hjemmesider.

 • Skabelon til hjemmesider i fagforeningernes eget design
 • Hjælp til opdatering af hjemmesider
 • Elektroniske nyhedsbreve til medlemmerne med fagforeningen som afsender
 • Udsendelse af mails, sms og ringekampagner
 • Hjælp til indhold til hjemmesider og nyhedsbreve
 • Hjælp til sociale medier
 • Hjælp til pressemeddelelser, -rådgivning og debatindlæg
 • Søgemaskineoptimering
 • Hjælp til online marketing
 • Hjælp til layout og tryk af materialer

ØKONOMI
Serviceforbundet har egne økonomimedarbejdere, som hjælper fagforeningerne med:

 • driftsbogholderi, kreditor- og debitorbogholderi
 • lønbogholderi
 • controlling
 • årsafslutning
 • fælles forsikringspolicer

IT
Serviceforbundet har egne IT-medarbejdere, som leverer IT-service til fagforeningerne.

 • Medlemssystem (CRM – Microsoft Dynamics)
 • Sagsstyringssystem (Workzone)
 • Microsoft Officepakken (herunder Outlook, Teams m.v.)
 • Power BI, som viser nøgletal for den enkelte fagforening
 • Telefoni
 • Økonomisystem (NAV 2013 R2)
 • IT-udstyr: bærbar pc med tilbehør, fastnet/IP-telefoni og relevant software opstillet på fagforeningens arbejdsplads
 • Printer, skanner m.m. opstillet på fagforeningens arbejdsplads
 • GDPR

MEDLEMSAFDELINGEN
Serviceforbundet har dygtige og servicemindede medarbejdere, som hjælper fagforeningerne med:

 • sagsbehandling af indmeldelser og udmeldelser hos hver organisation
 • elektronisk indmeldelses- og udmeldelsesblanket tilpasset hver organisation
 • kontingentopkrævning og virksomhedstræk
 • registrering af kontaktdata for medlemmerne

Eksternt callcenter 'Medlemskontaktcenteret' laver ringe-kampagner efter ønsker fra fagforeningerne. Det kan fx være velkomstkald, opringninger om opdatering af medlemskontaktoplysninger, afstemning om overenskomsten eller andet.

HR
Serviceforbundet tilbyder fagforeningerne hjælp til:

 • Ansættelser og afskedigelser
 • Løn og kontrakter
 • Kompetenceudvikling

FACILITY
Serviceforbundet har hovedkontor i Valby.

 • I har mulighed for at leje kontor i Serviceforbundets hus i Valby
 • Serviceforbundet har eget trykkeri
 • I kan frit benytte alle mødelokaler på Ramsingsvej i Valby, hvor der er kantineordning og mødeforplejning

Nogle fagforeninger bor til leje i forbundshuset i Valby. Andre bor i egne lokaler rundt omkring i landet. Uanset, hvor jeres kontor er, servicerer vi jer med IT og lignende.

UDDANNELSE AF TILLIDSVALGTE
Serviceforbundet tilbyder kurser og uddannelser.

 • Kurser og uddannelse for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter
 • Adgang til FIU-kurser
 • Kurser og uddannelse for valgte i organisationerne
 • Nyhedsbrev med kursustilbud til alle tillidsvalgte

A-KASSE
Serviceforbundet samarbejder med Min A-kasse, som er en tværfaglig a-kasse. Vi kan anbefale Min A-kasse, men der er ikke noget krav om, at I skal vælge Min A-kasse.

Hvis I samarbejder med en anden a-kasse, kan jeres medlemmer fortsætte som medlem der, hvis I foretrækker det.

MANGE KONTANTE MEDLEMSFORDELE
Alka: Gruppeliv, fritidsulykkesforsikring og rabat på forsikringer og Alka Mobil

 • 3 måneders gratis fritidsulykkesforsikring ved indmeldelsen
 • AL-bank: Billige billån
 • PlusKort: Medlemskort med rabat i 1.300 butikker og webshops
 • Forbrugsforeningen med rabat i 4.500 butikker og webshops
 • Gratis adgang til Arbejdermuseet
 • Gratis onlinekurser i alt fra sprog til Word og sociale medier
 • Seniorklubber og medlemskab af Faglige Seniorer

Hent pjece om de fordele, fagforeninger får ved at være med i Serviceforbundet

Hvad betyder det, at der er en fælles strejkekasse?

Serviceforbundet har en fælles strejkekasse, som nye fagforeninger træder ind i fra dag ét.

Hvem godkender konflikter?
Fagforeningerne bestemmer selv, om de vil gå i konflikt. De behøver ikke at spørge Hovedbestyrelsen om lov.

Hvis en fagforeningen vil gå i konflikt og have forbundets politiske støtte, samt konfliktunderstøttelse fra strejkekassen, så er Serviceforbundets hovedbestyrelse nødt til at sikre sig, at konflikten er lovlig

Forretningsudvalget (FU) godkender de facto altid lovlige konflikter, som kan give anledning til udbetaling fra den fælles strejkekasse.

Serviceforbundet kan ikke udbetale strejkeunderstøttelse til ulovlige konflikter, da det er i strid med de fagretslige regler. Hvis Serviceforbundets hovedbestyrelse skulle støtte en ulovlig konflikt, ville arbejdsretten idømme Serviceforbundet en bod, som formentlig ville være i millionklassen.

Hvis en konflikt er lovlig og fagforeningen ønsker det, vil hovedbestyrelsen åbne strejkekassen, samt anmode FH og de øvrige medlemsorganisationer om sympatistøtte.

Kan man blive pålagt sympatikonflikt?
En fagforening kan ikke blive pålagt sympatikonflikt, men relevante overenskomstområder kan blive anmodet om sympatikonflikt.
Det er da op til fagforeningen, som ejer overenskomsten, at beslutte, om man vil støtte op om sympatikonflikten.

En sympatikonflikt kan aldrig omfatte medlemmer, som ikke er dækket af en overenskomst.

Hvem bestemmer over overenskomsterne?

De 15 fagforeninger ejer selv deres overenskomster. 

Fagforeningerne bestemmer over egne overenskomster, og hvis de forlader Serviceforbundet, tager de deres overenskomster med.

Hver overenskomst har et dækningsområde, som beskriver, hvilke fagområder overenskomsten dækker.
Serviceforbundet kan ikke bestemme, at en fagforening skal afgive medlemmer til andre organisationer.

Som alle andre forbund under FH er Serviceforbundet omfattet af FH's grænseaftaler, med et grænsenævn, som træffer afgørelser, hvis der er uenighed mellem FH-forbund om, hvor en faggruppe hører til. Grænsenævnet kan ikke beslutte, at et forbund skal overflytte medlemmer til et andet forbund. 

Hvad betyder gensidig beskyttelse?
Formelt skal forbundet godkende nye overenskomster. I praksis sker det alene i de enkelte fagforeninger.

Dog kan man ikke uden godkendelse udvide sit dækningsområde, så man går ind over andre fagforeningers område.

Hvad sker der med fagforeningens formue?

Hver fagforening har selvstændig økonomi og lægger selv budgetter. 

Fagforeningerne beholder deres egen formue, når de kommer ind i Serviceforbundet og bestemmer naturligvis selv, hvad de vil bruge pengene til.

Fagforeningen beholder også egen formue, hvis de forlader Serviceforbundet.

Serviceforbundets formue og strejkekasse
Serviceforbundet har en sund økonomisk drift og formue. Herunder en fælles strejkekasse. 

Har fagforeningen en strejkekasse, når de indtræder i Serviceforbundet, skal pengene ikke indbetales til Serviceforbundets strejkekasse, men de bliver omfattet af den fælles strejkekasse fra dag ét. 

Serviceforbundets formue er selvstændig, og forlader en fagforening Serviceforbundet, får de ikke en del af Serviceforbundets formue med.

Hvilke fagforeninger er med i Serviceforbundet?

De 16 fagforeninger i Serviceforbundet har tilsammen 18.500 medlemmer.

 • Kriminalforsorgsforeningen
 • Urmagerne og Optikerne
 • Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening (VSL)
 • Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (DFKF)
 • Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte (FAKK)
 • Danmarks Kirketjenerforening
 • Veterinærsygeplejerskernes Fagforening
 • Faglig Puls
 • Landbrug- og Tilsynsfunktionærernes Fagforening
 • Raffinaderiteknikernes Fagforening
 • Bankbetjentene
 • Tandteknikerforeningen
 • Faglig afdeling for Ejendomsinspektører
 • Danish Maritime Pilots

Hvem er kommet til, og hvem har forladt Serviceforbundet?

Det særlige ved Serviceforbundet er, at man ikke fusionerer. Man kan komme ind, men man kan også forlade Serviceforbundet igen, hvis det er den bedste løsning for medlemmerne.

I de seneste 10 år har 9 fagforeninger valgt at blive en del af Serviceforbundet:

 • Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (DFKF)
 • Radiotelegrafistforeningen af 1917 (RAF1917)
 • Foreningen for Tjenestemænd) (FFT)
 • Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte (FAKK)
 • Danmarks Kirketjenerforening
 • Plejefamiliernes Landsforening
 • Kriminalforsorgsforeningen
 • Danish Maritime Pilots (DMP)
 • Lederne Søfart

Nogle fagforeninger er indtrådt i forbundet som selvstændige fagforeninger, to har valgt at blive en del af VSL. 

5 fagforeninger har forladt Serviceforbundet:

 • FPU 2017
 • Rengøring og Service (ROS) - 2018
 • Danske Mejeristers Fagforening - 2018
 • Plejefamiliernes Landsforening - 2022
 • Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning (ESL) 2024

Serviceforbundet kongres, hovedbestyrelse og vedtægter

Kongres
Serviceforbundet har kongres hvert 4. år. Næste kongres er i 2025.

Hovedbestyrelse
Hovedbestyrelsen består af repræsentanter fra fagforeningerne, samt forbundsformand og næstformand.
En fagforening kan have flere bestyrelsesmedlemmer, men dog højst være repræsenteret med 25 procent medlemmer i Hovedbestyrelsen.

Når en ny fagforening ønsker optagelse i Serviceforbundet, er det Hovedbestyrelsen, der tager beslutningen.

Vedtægter
Her kan forbundets vedtægter downloades

Fordele for fagforeninger i Serviceforbundet

Hent en pjece her, som forklarer meget mere om de fordele, fagforeninger får ved at være med i Serviceforbundet.

Medlemsfordele i Serviceforbundet

 • Dygtige advokater og eksperter, som fagforeningen kan trække på
 • Socialrådgivere, som er eksperter i arbejdsskader mm.
 • Gruppelivsforsikring, fritidsulykkesforsikring og rabat på forsikringer
 • PlusKort: Medlemskort med rabat i 1.500 butikker og webshops
 • Forbrugsforeningen med rabat i 4.500 butikker og webshops
 • Økonomisk rådgivning
 • Gratis onlinekurser i alt fra sprog til Word og sociale medier

Søfartens Ledere nuværende fordele i TJM forsikring og Lån & Spar fortsætter som hidtil. 

Se video om fordelene ved at være med i Serviceforbundet

Når Søfartens Ledere indgår samarbejdet med Serviceforbundet, er der ingen opstartsudgifter. 

Serviceforbundet hjælper organisationen godt i gang med bl.a.:

 • IT og integration af data
 • Medlemsregistrering, kontingent og betalingsservice 
 • Ny hjemmeside og nyhedsbreve
 • Markedsføring og information til medlemmerne om den nye situation 
 • Budget og bogholderi
 • Vedtægter o.l.
 • Overdragelse af faglige sager til vores advokater
 • Politisk interessevaretagelse 
 • Mødelokaler

Kontakt John

Kontakt forbundsformand John Nielsen for en uforpligtende snak om fordelene for jeres fagforening.

Derfor vælger fagforening Serviceforbundet:

"Vi er aldrig alene. Der er stordriftsfordele, og vi kan få løftet nogle opgaver, som ville være dyre, hvis vi selv skulle løfte dem. Ud over det praktiske samarbejde har vi også en ekspertise, hvor vores egen slipper op"

Person billede
Anette Pedersen formand for Urmagerne og Optikernes Fagforening
35 47 34 03

"Vi fik sikkerhed for, at vi ikke blev opslugt af nogle andre. Vi fik en strejkekasse. Og vi kunne få lov til at blive ved med at være, som vi var. Derfor sagde vi ja til Serviceforbundet, og det har vi bestemt ikke fortrudt."

Person billede
Bjarne Rødkjær formand for FAKK
21 63 07 50

Serviceforbundets vedtægter

Serviceforbundets vedtægter vedtaget på forbundets kongres 6. oktober 2021.

Fagforeninger anbefaler Serviceforbundet, efter de har forladt os:

Plejefamiliernes Landsforening

"Vi var meget glade for at være med i Serviceforbundet. Vi var desværre nødt til at forlade forbundet efter grænsesagen med Socialpædagogerne, men det var bestemt ikke, fordi vi var utilfredse. Vi fik god hjælp."
Person billede
Inge Neander formand for Plejefamiliernes Landsforening

Danske Mejeristers Fagforening

"Vi valgte at blive en del af Fødevareforbundet i 2018, fordi vores medlemmer arbejdede på den samme overenskomst. Det kunne lade sig gøre, fordi vi var en fri og selvstændig fagforening i Serviceforbundet, som vi i øvrigt var glade for at være en del af."
Person billede
Lars Gram tidligere formand for Danske Mejeristers Fagforening

Rengøring og Service

"Da vi i 2018 blev optaget i 3F, valgte vi det, fordi vi har en fælles overenskomst. Vi var i sin tid selv med til at stifte Serviceforbundet, og har kun gode ting at sige om de mange år, vi var der."
Morten Schmidtke Eriksen forhenværende formand for Rengøring og Service